Od klientov

Príspevky od našich klientov.

viac info

Čo ťa čaká?

Po splnení uvedených podmienok pre prijatie do nášho resocializačného zariadenia (ďalej len RS) s Vami uzavrieme kontrakt o poskytovaní resocializačného programu, ktorý obsahuje všetky podmienky, práva a povinnosti klienta v RS.

viac info

Pobyt u nás

Podmienky pre prijatie na pobyt do Z-Návrat Centrum n.o

viac info

O nás

Príhovor

Z-Návrat

Tento príhovor je adresovaný ľudom, ktorým vlastná závislosť, alebo závislosť ich blízkych ukázala inú tvár života. Každému, kto pozná, alebo ešte len začína spoznávať vážnosť tejto choroby. Choroby, z ktorej nás uzdravuje práve naša vôľa, odhodlanie a porozumenie. Prejavujem neskonalú úctu ľuďom, ktorí bojujú s touto nemocou. Len oni najlepšie vedia, koľko sily a námahy stojí obyčajné a hlavne dôstojné prežitie dneška. Choroba zvaná závislosť má aj obrovský sociálny rozmer. Ďakujem všetkým Vám, ktorí sa snažíte pomáhať závislým ľudom, stojíte pri nich, dávate im nádej a ostávate človeku človekom...

viac info

Resocializačný

Program

Z-NÁVRAT centrum n. o., Nová cesta 385, 029 42 Bobrov vzniklo dňa 19.7.2004 v zmysle Zákona č. 213/1997 Zb. o neziskových organizáciách v náväznosti na zákon č.305/2005 Z.z. ako resocializačné stredisko pre klientov po liečbe drogových závislostí s kapacitou 12 miest s celoročným pobytom. Zariadenie poskytuje vykonávanie resocializačného programu podľa § 57 ods. 1 písm. a, vyššie citovaného zákona. Zameriava sa na terciárnu prevenciu drogových závislostí a na oblasť postterapeutickej starostlivosti o klientov liečených na závislosť od psychotropných látok a nelátkových závislostí a kladie dôraz na ich prípravu a návrat do reálneho života v abstinencii. Proces resocializácie nadväzuje na jednotlivé formy zdravotníckej liečby, pretože veľká časť klientov po jej skončení nie je schopná ani dostatočne pripravená žiť v reálnom svete..

viac info

Denné

Zamyslenia

Závislosť považujeme za chorobu a to za chorobu vyliečíteľnú
Všetci sme potencialne závislí.
Droga je samovražda na splátky.
Človek musí vstať tam kde spadol.