znavrat logo

Píhovor

Tento príhovor je adresovaný ľudom, ktorým vlastná závislosť, alebo závislosť ich blízkych ukázala inú tvár života. Každému, kto pozná, alebo ešte len začína spoznávať vážnosť tejto choroby. Choroby, z ktorej nás uzdravuje práve naša vôľa, odhodlanie a porozumenie. Prejavujem neskonalú úctu ľuďom, ktorí bojujú s touto nemocou. Len oni najlepšie vedia, koľko sily a námahy stojí obyčajné a hlavne dôstojné prežitie dneška. Choroba zvaná závislosť má aj obrovský sociálny rozmer. Ďakujem všetkým Vám, ktorí sa snažíte pomáhať závislým ľudom, stojíte pri nich, dávate im nádej a ostávate človeku človekom. Naše centrum vzniklo v roku 2004 ako prvé resocializačné stredisko v Žilinskom kraji. Centrum má svoje sídlo v obci Bobrov v okrese Námestovo. Pripravili sme pre Vás resocializačné centrum rodinného typu s kapacitou 14 lôžok. Terapeutický prístup aj práca s klientom sú založené na eklektickom prístupe v sociálnom poradenstve a psychoterapii. To znamená, že každý klient má právo po splnení základných komunitných pravidiel na individuálny prístup v sociálnom poradenstve i psychoterapii, a tiež právo slobodnej voľby a rozhodovania. Resocializačný plán sa snažíme čo najviac prispôsobiť pozitívnej premene klienta tak, aby sa závislé správanie nestalo jeho jediným východiskom zo zložitých životných situácií. Denne bojujeme v našom centre o ľudskosť a môžem hrdo prehlásiť, že v tomto boji stojíme tesne vedľa Vás. Čas strávený medzi nami Vám poslúži na vybudovanie si svojej novej existencie a identity, založenej na Vašom slobodnom rozhodovaní, a nie na nezmyselnom hľadaní zdanlivej slobody v závislosti. Ako riaditeľ centra, jeho zakladateľ a vedúci terapeutického tímu mám morálnu povinnosť strážiť hodnoty humanizmu, ktoré sme ako centrum prijali.

odborný garant a riaditeľ centra

PhDr. Marcel Zemančík