znavrat logo

Pobyt u nás

Podmienky pre prijatie do Z - NÁVRAT CENTRUM n. o.

  1. Zaslanie žiadosti o pobyt a stručný životopis. (Prihlásiť sa môžete aj SMS správou, kde je potrebné uviesť svoje meno a telefónne číslo. Pracovník centra Vám zavolá a dohodne podrobnosti.)
  2. Klient prichádza dobrovoľne.
  3. Ukončenie povinnej školskej dochádzky.
  4. Absolvovanie liečby v príslušnom zdravotníckom zariadení na základe odporúčania príslušného zdravotníckeho zariadenia, alebo ošetrujúceho odborného lekára.
  5. Prísne dodržiavanie pravidiel a režimu v centre.
  6. Aktívna účasť na pracovnej terapii, ktorá tvorí dôležitú časť celého resocializačného programu.
  7. Pred prijatím a počas pobytu sa vyžaduje abstinencia od drog.
  8. Platba za plné zaopatrenie v centre je 74 € mesačne. V tejto sume je zahrnutá: strava, bývanie, terapie, kultúrna a športová činnosť.